COMPETITIEREGELEMENT

Regels van het spel

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen zoals de KNVB heeft opgesteld. De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.

Een wedstrijd heeft een speelduur van 2x25 minuten. Een team bestaat uit 6 veldspelers en 1 keeper en reservespelers. Er wordt tijdens de rust gewisseld van speelhelft.

Per wedstrijd is een ongelimiteerd aantal keren wisselen toegestaan. Gewisseld wordt alleen als het spel stil ligt en met goedkeuring van de scheidsrechter. Wissels vinden uitsluitend vanaf de middenlijn plaats, waarbij een speler het speelveld pas mag betreden als een andere speler het veld verlaten heeft. 

Het team zal uit minimaal 7 en maximaal 15 spelers bestaan, die vooraf bij de competitie organisatie aangemeld zijn. Wijziging van teamleden is tijdens de competitie niet mogelijk. De competitie staat open voor spelers van 18 jaar of ouder

Als de teams gereed zijn, mag de scheidsrechter de wedstrijd starten. Het eind van de wedstrijden wordt door de scheidsrechter bepaald. Blessuretijd of wisseltijd  is niet van toepassing. Teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het speelveld. Het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema trapt af. Het programma wordt afgewerkt volgens de vermelde tijdstippen.

 

Een uitbal wordt ingegooid, er is geen buitenspel. Strafschoppen worden op 9 meter afstand van het doel genomen. Er zijn geen slidings toegestaan, op straffe van een vrije trap tegen en 5 minuten uitsluiting van de wedstrijd. Onvoorzichtige overtredingen worden bestraft met een vrije trap tegen. Onbesuisde overtredingen worden bestraft met een gele kaart en 5 min uitsluiting van de wedstrijd. Buitensporige overtredingen worden bestraft met een rode kaart en uitsluiting van de rest van de wedstrijd en de volgende wedstrijd. Dit laatste geldt ook voor twee keer een gele kaart in dezelfde wedstrijd. Gezeur en gezanik tegen de scheidsrechter wordt bestraft met tenminste een vrije trap tegen.

Een rode kaart is 1 wedstrijd schorsing, tenzij het slaan, spugen, racisme of anderszins diepe belediging of geweld betreft, dan kan de competitieleiding ook beslissen iemand voor de rest van de competitie uit te sluiten. Twee keer een gele kaart tijdens de competitie, is ook 1 wedstrijd schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. Dit geldt ook bij de 4e gele kaart.

 

Algemene regels

 

De deelnemende teams moeten zich 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd melden bij de competitie leiding. Ieder team dient vóór aanvang van de eerste competitiewedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat een elftallijst in te leveren, met daarop de naam, voornamen, geboortedatum eventueel rugnummer van elke speler. Deze gegevens worden alleen in geval van nood of ter identificatie gebruikt, en kunnen na de competitie weer worden afgehaald.

Ook de kleuren van de wedstrijdkleding van het team moeten worden opgegeven bij de competitieleiding.

De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor zoekgeraakte spullen en/of voor diefstal of voor opgelopen blessures. Elk team en daarmee elk teamlid verklaart zich door deelname aan de competitie akkoord met dit reglement. Protesten kunnen niet worden ingediend. Bij alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de competitieleiding. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Prijsuitreiking direct na de laatste wedstrijden.

Er wordt gespeeld in een competitie van 8 teams met 7 wedstrijden per team. Een winstpartij levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt, bij verlies 0 punten.

 De eindstand in de competitie wordt bepaald door

a) hoogste aantal punten

b) onderlinge resultaat tussen de betreffende teams

c) het beste doelsaldo verkregen in alle duels

d) de meest gescoorde doelpunten in alle duels

e) is ook dat gelijk dan worden er strafschoppen genomen. Ieder team 3, daarna om en om. Hiervoor gelden de normale reglementen van de KNVB

De nr. 1 van de competitie is de winnaar.

Ieder team zal uniforme wedstrijdkleding te dragen.  Shirt, broek en sokken hebben dus bij alle spelers van het team dezelfde kleur. Scheenbeschermers zijn verplicht. Ringen, horloges, zichtbare piercings en kettingen mogen tijdens de wedstrijd niet gedragen worden. De eerstgenoemde vereniging in het wedstrijdprogramma wordt geacht de thuisspelende vereniging te zijn. Het andere team dient zo nodig de uittenues of hesjes (die beschikbaar zijn) aan te trekken.

Het hoofd scheidsrechterszaken adviseert in voorkomende gevallen de organisatie bij alle aangelegenheden die direct of indirect te maken hebben met de arbitrage.

Bij eventuele blessures en verwondingen kan indien gewenst gebruik gemaakt worden van de medewerkers van de medische begeleidingsgroep. Zij zijn te vinden in de medische ruimte nabij de kleedkamer 1.

De beker is een wisselbeker.

Eenieder dient netheid te betrachten in het clubhuis,  de kleedkamer en op en om de velden.

 

Competitieorganisatie

 

 1. De leider/trainer van het team is namens het gehele team aansprakelijk. 
 2. Spelers worden geacht op tijd aanwezig te zijn. Wedstrijden zullen stipt op tijd starten. Dit in verband met het schema van de volgende wedstrijden.
 3. Inwerpen, door te gooien met twee handen van boven het hoofd en met beide voeten op de grond.
 4. Sliding is niet toegestaan (vrije trap tegen en 5 minuten tijdstraf).
 5. Gevaarlijk spel, zoals te hoog trappen of te laag koppen, is niet toegestaan (indirecte vrije trap tegen)
 6. Afstand bij een vrije trap is tenminste 9 meter.
 7. Strafschoppen worden genomen vanaf  9 meter.
 8. Geen buitenspel.
 9. Keeper mag alleen de bal gooien of rollen, dan wel normaal voetballen met de voet. Uitschieten vanuit de hand wordt bestraft met een indirecte vrije trap tegen.
 10. Terugspeelballen mogen door de keeper niet in de hand genomen worden, tenzij met het hoofd terug gespeeld wordt, op straffe van een indirecte vrije trap tegen.
 11. Hands is alleen strafbaar bij opzettelijk raken van de bal. De uiteindelijke beoordeling ligt bij de scheidsrechter.
 12. Zonder scheenbeschermers mag niet gevoetbald worden. Ringen, horloges, kettingen en zichtbare piercings zijn op het veld niet toegestaan.
 13. Een wedstrijd duurt 2x25 minuten en er wordt van speelhelft gewisseld.
 14. Sportiviteit en respect staat voorop, voor elkaar en de scheidsrechter.